Montaż systemu MULTISPLIT

 

System klimatyzacji MULTISPLIT składa się z dwóch lub więcej urządzeń wewnętrznych i jednej jednostki zewnętrznej (patrz: Split i Multisplit).
 

Montaż takiego systemu wymaga:
1. Zawieszenia jednostek wewnętrznych w miejscu wskazanym przez inwestora i uzgodnionym z wykonawcą.
2. Zawieszenia lub postawienia jednostki zewnętrznej na zewnętrz budynku (balkon, elewacja itp.).
3. Połączenia jednostek wewnętrznych z jednostką zewnętrzną instalacją czynnika roboczego.
4. Wykonania instalacji odprowadzenia skroplin od każdej jednostki wewnętrznej (system odprowadzenia skroplin może się łączyć).
5. Podłączenia systemu do sieci elektrycznej.
6. Wykonania instalacji elektrycznej łączącej jednostki wewnętrzne z jednostką zewnętrzną.
7. Sprawdzenie szczelności układu czynnika roboczego.
Wykonanie powyższych czynności wiąże się m. in. z wykonaniem przewiertu lub przewiertów o średnicy około 55 mm z pomieszczenia (pomieszczeń) na zewnątrz budynku, oraz poprowadzeniem wiązek instalacyjnych łączących jednostki wewnętrzne z jednostką zewnętrzną. Wiązki instalacyjne mogą zostać umieszczona w korytach elektroinstalacyjnych lub też w ścianie, czy podłodze pomieszczenia (pomieszczeń).

Standardowy montaż klimatyzatora typu MULTISPLITt, wykonywany przez firmę TARIM, obejmuje:
1. Montaż jednostek wewnętrznych i jednostki zewnętrznej urządzenia.
2. Montaż do 5 m (pięciu metrów) instalacji na każdą jednostkę wewnętrzną (liczonych łącznie dla całego systemu; co oznacza - przy założeniu, że montaż obejmuje system składający się z dwóch jednostek wewnętrznych - że jeśli od jednej jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej jest 7 metrów, a od drugiej 3 metry - to łącznie jest 10 metrów instalacji, czyli tyle ile obejmuje standardowa usługa montażu.
3. Montaż koryt elektroinstalacyjnych - do 2 m (dwóch metrów), na każdą jednostkę wewnętrzną, liczone łącznie.
4. Wyniesienie wszelkich odpadów związanych z montażem systemu (kartony, styropian, folie itp.) we wskazane przez zleceniodawcę miejsce do tego przeznaczone.
5. Montaż obejmuje wykonanie niezbędnych do poprowadzenia instalacji przewiertów.
6. Koszt wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji wyżej określonych czynności montażu ponosi wykonawca.

W zakres montażu wchodzi także:
1. Sprawdzenie szczelności układu chłodzącego.
2. Uruchomienie urządzeń i sprawdzenie poprawności ich działania.
3. Podstawowe przeszkolenie zleceniodawcy w zakresie użytkowania i konserwacji urządzenia.

Wszelkie dodatkowe czynności są płatne oddzielnie. W szczególności dotyczy to: kucia bruzd pod instalację, przedłużenia instalacji powyżej 5 metrów na każdą jednostkę wewnętrzną, montażu koryt elektroinstalacyjnych powyżej 2 metrów na każdą jednostkę wewnętrzną. Koszt tych czynności ustalany jest indywidualnie i jest zależy od kilku czynników, a w szczególności: rodzaju materiałów i długości instalacji. Wszelkich informacji na ten temat udzielimy telefonicznie, mailowo lub podczas spotkania z inwestorem. Należy zwrócić uwagę, że montaż urządzeń o wyższej mocy wiąże (powyżej 5kW) wiąże się ze zwiększonym kosztem montażu w stosunku do montażu standardowego.

Standardowy montaż systemu multisplit polega na połączeniu jednostek wewnętrznych z jednostką zewnętrzną. System taki stosowany jest w prostych układach z dwiema, trzema, czterema lub pięcioma jednostkami zewnętrznymi. Montaż tego typu zestawu niewiele się różni od montażu zwykłego splita - jedynie zamiast podłączenia do osobnych jednostek zewnętrznych montuje się do jednej. Należy jednak pamiętać, że systemy multisplit mogą być bardziej skomplikowane. Przy większej ilości jednostek (np. w systemie MULTI 8 Fujitsu) w układzie mają zastosowanie dodatkowe urządzenia: trójniki, dystrybutory, systemy monitoringu, wspólne systemy sterowania itd. Taki system wymaga sporządzenia projektu instalacji z uwzględnieniem wszystkich wymaganych podzespołów, miejsc rozdzielenia układów czynnika i sposobu rozdzielenia, podziału energii, różnicy poziomów pomiędzy jednostkami, długości instalacji. Wycena montażu (i cena sprzedaży) takiego układu wymaga wykonania przynajmniej wstępnego projektu instalacji. Aby taki system działał właściwie niemożliwe jest sporządzenie kalkulacji na podstawie kilkuminutowych oględzin.
Oczywiście dotyczy to montażu systemu opartego na dowolnych urządzeniach wewnętrznych: ściennych, podstropowych, przypodłogowych, kasetonowych czy kanałowych.