Montaż klimatyzatora ściennego typu SPLIT

 

Klimatyzator typu split składa się z dwóch urządzeń: jednostki wewnętrznej oraz jednostki zewnętrznej (patrz: Jak działa klimatyzator ?), których wspólne działanie daje pożądane efekty.
 

Montaż klimatyzatora wymaga:
1. Zawieszenia jednostki wewnętrznej w miejscu wskazanym przez inwestora i uzgodnionym z wykonawcą.
2. Zawieszenia lub postawienia jednostki zewnętrznej na zewnętrz budynku (balkon, elewacja itp.).
3. Połączenia obu jednostek instalacją czynnika roboczego.
4. Wykonania instalacji odprowadzenia skroplin.
5. Podłączenia klimatyzatora do sieci elektrycznej.
6. Wykonania instalacji elektrycznej łączącej jednostkę wewnętrzną i jednostkę zewnętrzną.
7. Sprawdzenie szczelności układu czynnika roboczego.
 

Wykonanie powyższych czynności wiąże się m. in. z wykonaniem przewiertu o średnicy około 55 mm z pomieszczenia na zewnątrz budynku, oraz poprowadzeniem wiązki instalacyjnej łączącej obie jednostki. Wiązka instalacyjna może zostać umieszczona w korycie elektroinstalacyjnym lub też w ścianie, czy podłodze pomieszczenia. Instalacja odprowadzenia skroplin wymaga spadku, aby skroplona woda mogła grawitacyjnie spływać.

Standardowy montaż klimatyzatora ściennego typu Split, wykonywany przez firmę TARIM, obejmuje:
1. Montaż jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej urządzenia.
2. Montaż do 5 m (pięciu metrów) instalacji:
Elektrycznej - zasilającej urządzenie (przyłącze elektryczne);
Elektrycznej - sterującej (łączącej urządzenie wewnętrzne i zewnętrzne);
Czynnika chłodzącego (cieczy i gazu);
Grawitacyjnego odprowadzenia skroplin z jednostki wewnętrznej.
3. Montaż koryt elektroinstalacyjnych - do 2 m (dwóch metrów).
4. Wyniesienie wszelkich odpadów związanych z montażem klimatyzatora (kartony, styropian, folie itp.) we wskazane przez zleceniodawcę miejsce do tego przeznaczone.
5. Montaż obejmuje wykonanie niezbędnych do poprowadzenia instalacji przewiertów.
6. Koszt wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji wyżej określonych czynności montażu ponosi wykonawca.

W zakres montażu wchodzi także:
1. Sprawdzenie szczelności układu chłodzącego.
2. Uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawności jego działania.
3. Podstawowe przeszkolenie zleceniodawcy w zakresie użytkowania i konserwacji urządzenia.

Wszelkie dodatkowe czynności są płatne oddzielnie. W szczególności dotyczy to: kucia bruzd pod instalację, przedłużenia instalacji powyżej 5 metrów, montażu koryt elektroinstalacyjnych powyżej 2 metrów.
Koszt tych czynności ustalany jest indywidualnie i jest zależy od kilku czynników, a w szczególności: rodzaju materiałów i długości instalacji. Wszelkich informacji na ten temat udzielimy telefonicznie, mailowo lub podczas spotkania z inwestorem.